Nå kan du få dine anbefalinger sendt til deg!
Inspire, en guide til hvordan du kan vekstregulere vårbygg!
Stråstyrke helt fram til tresking. Bruk verktøyet til å beregne legderisiko og få anbefalinger om vekstreguleringsstrategi for å kunne høste stor avling stående

Vurdering av risikofaktorer

Sted {{ chosenLocation.score }}
Jordtype {{ chosenSoilType.score }}
Organisk innhold i jorda {{ chosenOrganicMatterContent.score }}
{{ outputScore }}
Din nåværende legderisiko {{ score }}
Nåværende vekststadium i {{ growthStage }}
Er det brukt husdyrgjødsel? {{ farmManureApplied }}
Har du allerede vekstregulert i år? i

Informasjon

Mange faktorer har betydning for behovet for vekstregulering gjennom sesongen:

Områder med mye regn og vind er mer utsatt for legde. Mens i områder med mindre nedbør er det viktig å fremme tidlig rotutvikling.

Tung jord forankrer plantene godt, men i tung leirjord blir det ofte for vått og vannmetningen fører til et underutviklet rotnett. Grovsandet jord gir svakere forankring med et løst rotnett og risiko for tørke. Finsandet og lettere leirjord gir mindre risiko for legde forårsaket av rotvelt, men gir gode forhold for tilvekst og dermed strekning og økt risiko for stråknekk.

Biomasseindeksen midt i buskinga (GAI-Green Area Indeks at stadium 25) brukes for å estimere bestandstettheten i åkeren. Alternativt brukes forventet avling. En stor biomasse og et høyt avlingspotensiale øker risikoen for legde forårsaket av stråknekk og rotvelt.

Sort i {{ chosenVariety.t0 }} {{ chosenVariety.t1 }}
Sådato i {{ chosenDrillingDate.t0 }} {{ chosenDrillingDate.t1 }}
Ikke bruk vekstreguleringsmidler på dette stadier Du må fylle inn alle feltene ovenfor Beregn
Er din åker utfordret av...
{{ stressType.label }} i
{{ stressType.comment }}

Sortsinformasjon

Høyde uten vekstregulering (cm) {{ chosenVariety.height }}

Din beregnede risiko for legde

i

Din anbefaling

i
Bedømming ved T0- buskingsfasen {{ t0Score }} {{ t0Programme.label }} {{ t0Programme.pgrTrue.t0 }} {{ t0Programme.pgrFalse.t0 }} {{ t0Programme.pgrTrue.t1 }} {{ t0Programme.pgrFalse.t1 }} {{ t0Programme.pgrTrue.t2 }} {{ t0Programme.pgrFalse.t2 }}
Bedømming ved T1- tidlig strekningsfase {{ t1Score }} {{ t1Programme.label }} {{ t1Programme.pgrTrue.t0 }} {{ t1Programme.pgrFalse.t0 }} {{ t1Programme.pgrTrue.t1 }} {{ t1Programme.pgrFalse.t1 }} {{ t1Programme.pgrTrue.t2 }} {{ t1Programme.pgrFalse.t2 }}
Bedømming ved T2 - flaggbladet kommer fram {{ t1Score }} {{ t1Programme.label }} {{ t2Programme.pgrTrue.t0 }} {{ t2Programme.pgrFalse.t0 }} {{ t2Programme.pgrTrue.t1 }} {{ t2Programme.pgrFalse.t1 }} {{ t2Programme.pgrTrue.t2 }} {{ t2Programme.pgrFalse.t2 }}

*Disse anbefalingene er bare en guide - risikoen for legde må alltid bedømmes ut ifra forholdene i feltet ved sprøytetidspunktet. Man får best effekt av vekstreguleringen når det er normal til god tilvekst i feltet nå og den kommende uken.